आयुक्तांचा अर्थसंकल्प बुधवारी - Expert News

आयुक्तांचा अर्थसंकल्प बुधवारी


नागपूर : स्थायी समितीची सभा बुधवार दिनांक १७/०३/२०२१ रोजी दुपारी ३.०० वाजता सिव्हील कार्यालयातील स्व.डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती, स्थायी समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेत मनपा आयुक्त श्री. राधाकृष्णन बी सन २०२०-२१ चा सुधारित व सन २०२१-२२ चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करतील.Source link

Leave a Reply

%d bloggers like this: